Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

Trafikutskottets betänkande 1999/2000:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 november 1999

Beslut

Förarbevis för terrängskoter och moped klass I (TU2)

Krav på obligatoriskt förarbevis för snöskotrar och andra s.k. terrängskotrar införs vid årsskiftet. För att få förarbevis ska man ha fyllt 16 år och efter viss utbildning ha godkänts vid ett kunskapsprov. Riksdagen beslutade att lagändringen ska träda i kraft redan den 1 januari 2000 i stället för den 1 april 2000, som regeringen föreslagit. Riksdagen beslutade vidare om krav på förarbevis för moped klass I fr.o.m. den 1 april 2000. Moped klass I är ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km i timmen och har en motor med högst 50 kubikcentimeters slagvolym. För att få förarbevis ska man ha fyllt 15 år, ha genomgått viss utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov. (Se även 1997/98:TU11 .)

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-09-21
Justering: 1999-10-12
Betänkande 1999/2000:TU2

Alla beredningar i utskottet

2000-09-21

Förarbevis för terrängskoter och moped klass I (TU2)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om obligatoriskt förarbevis för snöskotrar och andra s.k. terrängskotrar. För att få förarbevis ska man ha fyllt 16 år och efter viss utbildning ha godkänts vid ett kunskapsprov. Utskottet föreslår att lagändringen ska träda i kraft redan den 1 januari 2000 i stället för den 1 april 2000, som regeringen föreslagit. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag om förarbevis för moped klass 1 fr.o.m. den 1 april 2000. Moped klass I är ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km i timmen och har en motor med högst 50 kubikcentimeters slagvolym. För att få förarbevis ska man ha fyllt 15 år, ha genomgått viss utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov. (se även 1997/98:TU11.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-10-27
4

Beslut

Beslut: 1999-11-03

Protokoll med beslut