Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt

Näringsutskottets bet 2012/13:NU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2013

Beslut

Enklare att ingå upphovsrättsliga avtal (NU21)

I dag finns vissa möjligheter att ingå avtal med en organisation som företräder upphovsmän och på det sättet få rätt att använda också verk av upphovsmän som inte företräds av organisationen. Det kallas avtalslicens. De fall när avtalslicens får användas står angivna i upphovsrättslagen. Möjligheterna att använda avtalslicens utökas nu.

Det innebär bland annat att bibliotek och arkiv får större möjligheter att digitalisera sina samlingar och göra dem tillgängliga för allmänheten. Radio- och tv-företag får rätt att ingå avtal om att göra sina program tillgängliga på begäran av enskilda lyssnare eller tittare, till exempel via företagets webbplats. Det kommer även finnas en generell avtalslicens som innebär att två parter kan komma överens om att använda heltäckande avtal i stället för individuella även i andra situationer än de som specifikt står angivna i lagen. Skyddstiden för musikinspelningar och andra ljudupptagningar förlängs från 50 till 70 år, en anpassning till EU-regler.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-16
Justering: 2013-06-04
Betänkande publicerat: 2013-06-10
Trycklov: 2013-06-10
Reservationer 2
bet 2012/13:NU21

Enklare att ingå upphovsrättsliga avtal (NU21)

I dag finns vissa möjligheter att ingå avtal med en organisation som företräder upphovsmän och på det sättet få rätt att använda också verk av upphovsmän som inte företräds av organisationen. Det kallas avtalslicens. De fall när avtalslicens får användas står angivna i upphovsrättslagen. Regeringen föreslår att möjligheterna att använda avtalslicens ska utökas.

Förslagen innebär bland annat att bibliotek och arkiv får större möjligheter att digitalisera sina samlingar och göra dem tillgängliga för allmänheten. Radio- och tv-företag får rätt att ingå avtal om att göra sina program tillgängliga på begäran av enskilda lyssnare eller tittare, till exempel via företagets webbplats. Det ska även finnas en generell avtalslicens som innebär att två parter kan komma överens om att använda heltäckande avtal i stället för individuella även i andra situationer än de som specifikt står angivna i lagen. Näringsutskottet välkomnar förslagen. Regeringen föreslår också att skyddstiden för musikinspelningar och andra ljudupptagningar förlängs från 50 till 70 år, en anpassning till EU-regler.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 november 2013. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-17
4

Beslut

Beslut: 2013-06-17
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i upphovsrättslagen och medlingslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
2. lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:141 punkterna 1 och 2.

2. Skyddstid och översyn av upphovsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N14 av Jonas Eriksson m.fl. (MP, V) yrkande 1 och
2012/13:N237 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP02203
FP19005
C21002
SD16004
V01603
KD16003
Totalt27138040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Upphovsmannens ställning som avtalspart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. (S) och
2012/13:N14 av Jonas Eriksson m.fl. (MP, V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (MP, V)

4. Förutsättningar för enskilda uppfinnare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N393.

5. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U327 yrkande 15, 2012/13:N225 yrkandena 1-6 och 9, 2012/13:N233, 2012/13:N268, 2012/13:N308, 2012/13:N363 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:N407.