Förbättringar inom familjepolitiken

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 oktober 2011

Beslut

Förbättringar inom familjepolitiken (SfU4)

Riksdagen sa ja till ett antal förbättringar inom familjepolitiken som regeringen har föreslagit. De innebär följande. Ett barns föräldrar ska kunna få föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. De nuvarande 10 så kallade pappadagarna inom den tillfälliga föräldrapenningen kvarstår. Jämställdhetsbonusen förenklas och kopplas till utbetalningen av föräldrapenningen. När den förälder som tagit ut lägst antal dagar tar ut föräldrapenning på sjukpenning- eller grundnivå får vardera föräldern 50 kr i jämställdhetsbonus per dag. Vid ett helt jämställt uttag av föräldrapenningen innebär det som hittills totalt 13 500 kr i jämställdhetsbonus. Tid under vilken föräldrarna gör ett samtida uttag av föräldrapenning ska dock inte ge rätt till bonus. Detsamma gäller de första 60 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning, de så kallade reserverade dagarna. Om föräldrarna väljer att vara hemma samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår, blir den totala bonussumman som högst 10 500 kr. Lagändringarna börja att gälla den 1 januari 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-09-29
Justering: 2011-10-04
Betänkande publicerat: 2011-10-05
Trycklov: 2011-10-05
Reservationer 3
Betänkande 2011/12:SfU4

Alla beredningar i utskottet

2011-09-29, 2011-09-14

Förbättringar inom familjepolitiken (SfU4)

Regeringen har föreslagit följande förbättringar inom familjepolitiken:

Ett barns föräldrar ska kunna få föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. De nuvarande 10 så kallade pappadagarna inom den tillfälliga föräldrapenningen kvarstår.

Jämställdhetsbonusen förenklas och kopplas till utbetalningen av föräldrapenningen. När den förälder som tagit ut lägst antal dagar tar ut föräldrapenning på sjukpenning- eller grundnivå får vardera föräldern 50 kr i jämställdhetsbonus per dag. Vid ett helt jämställt uttag av föräldrapenningen innebär det som hittills totalt 13 500 kr i jämställdhetsbonus. Tid under vilken föräldrarna gör ett samtida uttag av föräldrapenning ska dock inte ge rätt till bonus. Detsamma gäller de första 60 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning, de så kallade reserverade dagarna. Om föräldrarna väljer att vara hemma samtidigt under den föreslagna tiden om 30 dagar, blir den totala bonussumman som högst 10 500 kr.

Lagändringarna föreslås att börja gälla den 1 januari 2012. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-10-12
4

Beslut

Beslut: 2011-10-12
4 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 oktober 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samtidigt uttag av föräldrapenning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:146 i denna del.

2. Förenklad jämställdhetsbonus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
3. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:146 i denna del och avslår motion 2010/11:Sf13 yrkande 5.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M98009
MP02302
FP21003
C22001
SD18001
V00181
KD16003
-0010
Totalt272231935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Avskaffad jämställdhetsbonus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sf11 yrkande 1, 2010/11:Sf12 och 2010/11:Sf13 yrkande 1.

Reservation 2 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S961015
M98009
MP02302
FP21003
C22001
SD01801
V01801
KD16003
-0100
Totalt25361035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Förkortad karenstid för kommunalt vårdnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:146 i denna del och avslår motionerna 2010/11:Sf10, 2010/11:Sf11 yrkande 2 och 2010/11:Sf13 yrkande 2.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M98009
MP02302
FP21003
C22001
SD18001
V01801
KD16003
-0010
Totalt175138135

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag