Fordonsfrågor m.m.

Trafikutskottets betänkande 2000/01:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2001

Beslut

Motioner om fordonsfrågor (TU9)

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2000 i olika fordonsfrågor, bl.a. regelverket för fordonsvikter, s.k. chipstrimning av motorer, fordonsregistrering och vinterdäcksregler.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-02-06
Justering: 2001-03-08
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:TU9

Motioner om fordonsfrågor (TU9)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från den allmänna motionstiden 2000 om olika fordonsfrågor, bl.a. regelverket för fordonsvikter, s.k. chipstrimning av motorer, fordonsregistrering och vinterdäcksregler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-03-28
4

Beslut

Beslut: 2001-03-29

Protokoll med beslut