Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen

Finansutskottets bet 2012/13:FiU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2013

Beslut

Ja till finanspakten (FiU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna den så kallade finanspakten utan att reglerna blir bindande för Sverige. Syftet med finanspakten är att stärka de offentliga finanserna och samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet. För Sverige blir finanspaktens regler bindande endast om Sverige i framtiden inför euron som valuta eller förklarar att man tänker följa reglerna. Sverige får dock redan nu rätt att delta vid vissa eurotoppmöten som ska hållas enligt pakten.

Om reglerna i framtiden ska gälla Sverige vill riksdagen förvissa sig om att den får ta ställning till det. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och utskottets förslag om framtida bindning till fördragets regler. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-02-14
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-02-26
Trycklov: 2013-02-26
Reservationer 4
bet 2012/13:FiU28

Alla beredningar i utskottet

2013-02-14, 2013-01-29

Ja till finanspakten (FiU28)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna den så kallade finanspakten utan att reglerna blir bindande för Sverige. Syftet med finanspakten är att stärka de offentliga finanserna och samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet. För Sverige blir finanspaktens regler bindande endast om Sverige i framtiden inför euron som valuta eller förklarar att man tänker följa reglerna. Sverige får dock redan nu rätt att delta vid vissa eurotoppmöten som ska hållas enligt pakten.

Om reglerna i framtiden ska gälla Sverige vill utskottet förvissa sig om att riksdagen får ta ställning till det. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-06
4

Beslut

Beslut: 2013-03-07
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av fördraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:39 och avslår motionerna
2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (V),
2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin (båda SD),
2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) i denna del och
2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M950012
MP02302
FP21012
C19004
SD00200
V00163
KD18001
PP0000
-0000
Totalt251233738

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Framtida bindning till fördragets regler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna som sin mening vad som anförs i betänkandet om en eventuell framtida bindning till fördragets regler och avslår
Därmed avslår riksdagen motion
2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) i denna del.

3. Svenskt undantag från EMU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 2 och
2012/13:Fi295 av Ulf Holm och Mats Pertoft (båda MP).

Reservation 4 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M950012
MP02302
FP22002
C19004
SD02000
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt25259038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag