Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2015

Beslut

Regeringen bör snarast lämna förslag om kriminalisering av terrorresor (JuU7)

Riksdagen har behandlat skrivelsen Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism där regeringen redovisar en ny nationell strategi mot terrorism.

I samband med behandlingen av skrivelsen beslutade riksdagen att göra två tillkännagivanden till regeringen:

  • Det bör vara brottsligt att förbereda, påbörja eller genomföra en resa till ett annat land i syfte att utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar, eller att ge eller få terroristträning. Detsamma gäller för finansiering av terrorism. Kriminalisering av medverkan i andra stödfunktioner inom en terroristorganisation bör också övervägas. Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med ett lagförslag om detta.
  • I den nya strategin mot terrorism skriver regeringen att det förebyggande arbetet ska vara i fokus för Sveriges internationella arbete mot terrorism och att det arbetet ska bedrivas inom ramen för FN. Enligt riksdagen borde fokus i första hand vara att säkerställa ett bra och fungerande samarbete inom EU.

Riksdagen lade också regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion om kriminalisering av s.k. terrorismresor. Bifall till motion om internationellt samarbete. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-26
Justering: 2015-12-01
Trycklov: 2015-12-02
Reservationer 29
Betänkande 2015/16:JuU7

Alla beredningar i utskottet

2015-11-26, 2015-11-13, 2015-11-12

Regeringen bör snarast lämna förslag om kriminalisering av terrorresor (JuU7)

Justitieutskottet har behandlat skrivelsen Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism där regeringen redovisar en ny nationell strategi mot terrorism.

I samband med behandlingen av skrivelsen föreslår utskottet två tillkännagivanden till regeringen:

  • Det bör vara brottsligt att förbereda, påbörja eller genomföra en resa till ett annat land i syfte att utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar, eller att ge eller få terroristträning. Detsamma gäller för finansiering av terrorism. Kriminalisering av medverkan i andra stödfunktioner inom en terroristorganisation bör också övervägas. Utskottet vill att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett lagförslag om detta.
  • I den nya strategin mot terrorism skriver regeringen att det förebyggande arbetet ska vara i fokus för Sveriges internationella arbete mot terrorism och att det arbetet ska bedrivas inom ramen för FN. Justitieutskottet menar att fokus i första hand borde vara att säkerställa ett bra och fungerande samarbete inom EU.

Utskottet föreslår också att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-04
Debatt i kammaren: 2015-12-07
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
26 förslagspunkter, 16 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det förebyggande arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:249 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2015/16:2715 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 1 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 34 0 0 14
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 198 83 0 68


2. Säkerhetspolisens förmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:249 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 2 (M)

3. Arbetet för att motverka radikalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1,

2015/16:2397 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 2,

2015/16:2715 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 3 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 34 0 0 14
MP 19 0 0 6
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 179 102 0 68


4. Propaganda för terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:254 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 1.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 68 1 0 15
SD 0 34 0 14
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 244 35 0 70


5. Kriminalisering av terrorismresor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kriminalisering av terrorismresor och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2015/16:190 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkandena 1 och 3,

2015/16:254 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2,

2015/16:1298 av Mikael Cederbratt och Annicka Engblom (båda M) yrkande 1,

2015/16:1979 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C),

2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 8,

2015/16:2397 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 1,

2015/16:2715 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3,

2015/16:3031 av Staffan Danielsson (C) och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 93 0 19
M 70 0 0 14
SD 34 0 0 14
MP 0 19 0 6
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 151 130 0 68


6. Skärpta straff för terroristbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:190 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 4 och

2015/16:254 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (FP)

7. Utvidgning av terroristbrottslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:190 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 5.

Reservation 8 (FP)

8. Olovlig kårverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:190 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 6.

Reservation 9 (FP)

9. Landsförräderi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3,

2015/16:2715 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4,

2015/16:1916 av Patrick Reslow (M) och

2015/16:2639 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda FP).

Reservation 10 (KD)

10. Hemlig dataavläsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:254 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 6,

2015/16:249 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2 i denna del,

2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6,

2015/16:2715 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7 och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 11 (M, KD)
Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 0 0 34 14
MP 19 0 0 6
C 14 0 5 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 159 83 39 68


11. Signalspaning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:254 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 7,

2015/16:249 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2 i denna del,

2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2015/16:2715 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 13 (M, KD)
Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 0 0 34 14
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 164 83 34 68


12. Uppdrag till Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:249 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6 och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 15 (M)

13. Internationella åklagarkammaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:249 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 7 och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 16 (M, FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 34 0 0 14
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 14 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 197 84 0 68


14. Myndigheters tillgång till varandras databaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:254 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 8.

Reservation 17 (SD)

15. Åtgärder med pass för att hindra resande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:190 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 2,

2015/16:249 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 9 och

2015/16:1298 av Mikael Cederbratt och Annicka Engblom (båda M) yrkande 2.

Reservation 18 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 34 0 0 14
MP 19 0 0 6
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 14 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 165 116 0 68


16. Passhantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2827 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 15,

2015/16:249 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 8,

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 21 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)

17. Förstärkt gränskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2015/16:2715 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 21 (SD, KD)

18. Ökad säkerhet i transportsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

19. Medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:254 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 22 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 34 0 14
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 247 34 0 68


20. Uteslutningsföreläggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7 och

2015/16:2715 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 23 (KD)

21. Nationella insatsstyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:249 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4 och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 24 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 1 69 0 14
SD 34 0 0 14
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 212 69 0 68


22. Erfarenheter från Norge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2715 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 25 (KD)

23. Samarbete mellan Polismyndigheten och Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 12 och

2015/16:2715 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 26 (M, KD)
Reservation 27 (SD)

24. Bistå den internationella alliansen mot Isil

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8 och

2015/16:2715 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 28 (KD)

25. Internationellt samarbete mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om europeiskt samarbete mot terrorism och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2015/16:190 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 7,

2015/16:249 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5 och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 23 och

avslår motion

2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11.

Reservation 29 (S, MP, V)

26. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: