Förfarandet när ett beslag har hävts

Justitieutskottets bet 2009/10:JuU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2009

Beslut

Lagändringar om beslagtaget gods (JuU5)

I samband med en brottsutredning beslagtas ibland olika typer av gods. Senare kan beslagen hävas. I dag saknas generella bestämmelser om vad som då ska göras med godset. Riksdagen har därför beslutat om lagändringar som reglerar till vem föremålen ska lämnas ut. Bestämmelserna ska också reglera vad som händer om det inte finns någon att lämna ut föremålen till eller om de inte hämtas i tid. Då ska de säljas för statens räkning eller förstöras. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-15
Justering: 2009-11-05
Betänkande publicerat: 2009-11-05
Trycklov: 2009-11-05
bet 2009/10:JuU5

Alla beredningar i utskottet

2009-10-15

Lagändringar om beslagtaget gods (JuU5)

I samband med en brottsutredning beslagtas ibland olika typer av gods. Senare kan beslagen hävas. I dag saknas generella bestämmelser om vad som då ska göras med godset.

Regeringen föreslår därför lagändringar som reglerar till vem föremålen ska lämnas ut.

Bestämmelserna ska också reglera vad som händer om det inte finns någon att lämna ut föremålen till eller om de inte hämtas i tid. Då ska de säljas för statens räkning eller förstöras.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2010.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-12
4

Beslut

Beslut: 2009-11-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förfarandet när ett beslag har hävts

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken, och
2. lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:227.