Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1998

Beslut

Författningsfrågor (KU26)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1996 och 1997 om frågor som rör regeringsformen, riksdagsordningen och vallagen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-03-03
Justering: 1998-03-19
Betänkande 1997/98:KU26

Alla beredningar i utskottet

1998-03-03

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-04-22
4

Beslut

Beslut: 1998-04-22

Protokoll med beslut