Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2011/12:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2012

Beslut

Nej till motioner om författningsfrågor (KU15)

Riksdagen sa nej till motioner som tar upp olika författningsfrågor och som lämnades in under de allmänna motionstiderna 2010 och 2011. Motionerna handlar om statsskicket, statschefens uppgifter, statschefens immunitet, EU-medlemskapet, minskning av antalet riksdagsledamöter och behörighetsvillkor för ministrar och riksdagsledamöter. De tar också upp frågor om byte av partitillhörighet, tidskarantän för ministrar och höga statstjänstemän, den offentliga äganderätten och den kommunala revisionen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-03-15
Justering: 2012-03-22
Betänkande publicerat: 2012-04-02
Trycklov: 2012-04-02
Reservationer 6
bet 2011/12:KU15

Alla beredningar i utskottet

2012-03-15, 2012-03-01

Nej till motioner om författningsfrågor (KU15)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger nej till motioner som tar upp olika författningsfrågor och som lämnades in under de allmänna motionstiderna 2010 och 2011. Motionerna handlar om statsskicket, statschefens uppgifter, statschefens immunitet, EU-medlemskapet, minskning av antalet riksdagsledamöter och behörighetsvillkor för ministrar och riksdagsledamöter. De tar också upp frågor om byte av partitillhörighet, tidskarantän för ministrar och höga statstjänstemän, den offentliga äganderätten och den kommunala revisionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-12
4

Beslut

Beslut: 2012-04-12
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statsskicket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K298, 2010/11:K422, 2011/12:K225, 2011/12:K228, 2011/12:K233, 2011/12:K252 yrkande 1, 2011/12:K292, 2011/12:K314 yrkande 1 och 2011/12:K325.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S971113
M970010
MP22012
FP21003
C19004
SD19000
V01504
KD17002
-0001
Totalt29216239

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Statschefens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K261 och 2011/12:K252 yrkandena 2-5.

3. Statschefens immunitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:K314 yrkande 3.

Reservation 2 (V)

4. Medlemskapet i Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K207, 2011/12:K383 och 2011/12:Fi242 yrkande 14.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP23002
FP21003
C19004
SD01900
V14005
KD17002
-0001
Totalt29019040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Minskning av antalet riksdagsledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K260, 2011/12:K266, 2011/12:K279, 2011/12:K360 och 2011/12:K370 i denna del.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP23002
FP21003
C19004
SD01900
V15004
KD17002
-0001
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Behörighetsvillkor för statsråd och ledamöter i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K374, 2011/12:K375 och 2011/12:K390 yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP23002
FP21003
C19004
SD01900
V15004
KD17002
-0001
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Byte av partitillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K330 och 2011/12:K323.

8. Tidskarantän för statsråd och höga statstjänstemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 6 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP02302
FP21003
C19004
SD19000
V11404
KD17002
-0001
Totalt27337039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Den offentliga äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K233, 2010/11:K367 och 2011/12:K392.

10. Den kommunala revisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K342, 2011/12:K303, 2011/12:K345 och 2011/12:K365.