Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2013/14:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om författningsfrågor (KU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om författningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om nationella folkomröstningar, en författningsdomstol, finansmakten och Riksbankens uppgifter, Riksrevisionens uppgifter, Europaparlamentets säte, karantänsregler för politiker och höga statstjänstemän, byte av partitillhörighet, behörighetsvillkor för överbefälhavare och den offentliga äganderätten. Andra motioner tar upp frågor om statliga kommissioner, nationella strategier, språket i lagar och källhänvisningar i Statens offentliga utredningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-06
Justering: 2014-03-13
Betänkande publicerat: 2014-03-13
Trycklov: 2014-03-13
Reservationer 8
bet 2013/14:KU18

Alla beredningar i utskottet

2014-03-06, 2014-02-18

Nej till motioner om författningsfrågor (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om författningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om nationella folkomröstningar, en författningsdomstol, finansmakten och Riksbankens uppgifter, Riksrevisionens uppgifter, Europaparlamentets säte, karantänsregler för politiker och höga statstjänstemän, byte av partitillhörighet, behörighetsvillkor för överbefälhavare och den offentliga äganderätten. Andra motioner tar upp frågor om statliga kommissioner, nationella strategier, språket i lagar och källhänvisningar i Statens offentliga utredningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-20
4

Beslut

Beslut: 2014-03-26
14 förslagspunkter, 12 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationella folkomröstningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K334 av Johnny Skalin (SD),
2013/14:K353 av Johnny Skalin (SD) och
2013/14:K386 av Johnny Skalin (SD) i denna del.

2. En författningsdomstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K316 av Caroline Szyber och Otto von Arnold (båda KD),
2012/13:K323 av Rickard Nordin (C),
2012/13:K336 av Johnny Skalin (SD),
2013/14:K218 av Maria Ferm m.fl. (MP) och
2013/14:K356 av Johnny Skalin (SD).

3. Finansmakten och Riksbankens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K281 av Jan Lindholm (MP),
2013/14:K322 av Carl B Hamilton (FP),
2013/14:K384 av Josef Fransson m.fl. (SD),
2013/14:Fi203 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4 samt
2013/14:U243 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (V)

4. Riksrevisionens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K212 av Eva Flyborg (FP),
2012/13:Fi286 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson (båda S) yrkande 2,
2013/14:K221 av Eva Flyborg (FP),
2013/14:K391 av Markus Wiechel (SD) och
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 86.

Reservation 3 (MP)

5. Europaparlamentets säte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 61 och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 73.

6. Karantänsregler för politiker och höga statstjänstemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K211 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V),
2012/13:K271 av Eva-Lena Jansson (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:K325 av Lotta Hedström m.fl. (MP),
2013/14:K204 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V),
2013/14:K301 av Ardalan Shekarabi (S),
2013/14:K362 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkande 1 och
2013/14:K389 av Mattias Karlsson (SD).

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M100007
MP00232
FP21003
C20003
SD01901
V00181
KD16003
Totalt255194134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Byte av partitillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K240 av Adnan Dibrani (S).

8. Behörighetsvillkor för överbefälhavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K357 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 4 och 5 samt
2013/14:K365 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 7 och 8.

9. Den offentliga äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K270 av Eva-Lena Jansson (S),
2012/13:K366 av Bo Bernhardsson och Peter Persson (båda S) och
2013/14:K209 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V).

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP22003
FP21003
C20003
SD19001
V01801
KD16003
Totalt29718034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Statliga kommissioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K231 av Peter Eriksson m.fl. (MP).

Reservation 8 (MP)

11. Nationella strategier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K336 av Sven-Erik Bucht (S).

12. Språket i lagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K241 av Gustav Nilsson (M).

13. Källhänvisningar i Statens offentliga utredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K387 av Yvonne Andersson (KD).

14. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.