Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Vissa bestämmelser om budgetprocessen bör ses över (KU30)

Riksdagen anser att den tidspressade budgetprocessen under hösten 2018 väcker flera frågor kring budgetprocessen efter ett val och de snäva tidsramar som finns för beredning och beslut i riksdagen. En parlamentarisk kommitté bör därför se över reglerna för lämnandet av budgetpropositionen och bestämmelserna om provisorisk budget. Riksdagen riktade ett tillkännagivande om det här till riksdagsstyrelsen.

Riksdagen anser också att en parlamentarisk kommitté bör se över regleringen av krigsdelegationen. Enligt riksdagen bör kommittén bland annat analysera om ordningen med en krigsdelegation fortfarande är ett ändamålsenligt sätt att organisera riksdagens arbete i krig och i krigsfara. Riksdagen riktade ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Förslagen om de två tillkännagivandena har sin grund i två så kallade utskottsinitiativ från konstitutionsutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion. Riksdagen sa nej till alla motionsförslag inom författningsfrågor från den allmänna motionstiden 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivande om att riksdagsstyrelsen bör tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att se över vissa bestämmelser om budgetpropositionens lämnande och provisorisk budget. Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att se över regleringen av krigsdelegationen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-06
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Reservationer 25
Betänkande 2018/19:KU30

Alla beredningar i utskottet

2019-05-06, 2019-05-02, 2019-04-23, 2019-04-09, 2019-03-26, 2019-03-12

Vissa bestämmelser om budgetprocessen bör ses över (KU30)

Konstitutionsutskottet anser att den tidspressade budgetprocessen under hösten 2018 väcker flera frågor kring budgetprocessen efter ett val och de snäva tidsramar som finns för beredning och beslut i riksdagen. En parlamentarisk kommitté bör därför se över reglerna för lämnandet av budgetpropositionen och bestämmelserna om provisorisk budget. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till riksdagsstyrelsen.

Utskottet anser också att en parlamentarisk kommitté bör se över regleringen av krigsdelegationen. Enligt utskottet bör kommittén bland annat analysera om ordningen med en krigsdelegation fortfarande är ett ändamålsenligt sätt att organisera riksdagens arbete i krig och i krigsfara. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Förslagen om de två tillkännagivandena har sin grund i två så kallade utskottsinitiativ från konstitutionsutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till alla motionsförslag inom författningsfrågor från den allmänna motionstiden 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
34 förslagspunkter, 28 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statsskicket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 13,

2018/19:224 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. (S, C, L, MP, V) yrkande 1,

2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S) och

2018/19:2119 av Teres Lindberg (S).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 0 61 1
C 27 1 1 2
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 228 27 62 32


2. Vissa av successionsordningens bestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. (S, C, L, MP, V) yrkandena 3-5.

Reservation 3 (V)

3. Statschefens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:51 av Björn Söder (SD) och

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 256 61 0 32


4. Statschefens immunitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:224 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 3 och

2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. (S, C, L, MP, V) yrkande 2.

Reservation 5 (V)

5. Apanaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:502 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-3.

6. Ökad insyn i kungliga hov- och slottsstatens ekonomi och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:224 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2 och

2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. (S, C, L, MP, V) yrkande 6.

Reservation 6 (V)

7. Medlemskapet i EU och internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:14 av Björn Söder (SD) yrkande 1 och

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10.

Reservation 7 (SD)

8. Frågor kopplade till EU-samarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:109 av Staffan Eklöf (SD) och

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 14 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 303 14 0 32


9. Formerna för grundlagsändringar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1240 av Ann-Sofie Alm (M) delyrkande 1,

2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1 och

2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 9 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 25 4 0 2
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 249 67 0 33


10. Nationella folkomröstningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:192 av Johnny Skalin (SD) och

2018/19:214 av Johnny Skalin (SD).

11. E-petition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:345 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

Reservation 10 (SD)

12. Folkmotion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:514 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) yrkande 1.

13. Regeringsbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:126 av Jonas Millard m.fl. (SD).

Reservation 11 (SD)

14. Mandatperioden efter ett extra val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1260 av Hans Rothenberg (M).

15. Kontrollen av en övergångsregering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2349 av Kerstin Lundgren (C).

16. Konstitutionsutskottets granskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:124 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 12 (SD)

17. En minskning av antalet riksdagsledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:76 av Mikael Eskilandersson (SD),

2018/19:1017 av Boriana Åberg (M) yrkande 1 och

2018/19:1942 av Johanna Jönsson (C).

18. Byte av partitillhörighet och ledamotsuppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:341 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2018/19:445 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkande 2,

2018/19:1192 av Maria Stockhaus (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:1255 av Hans Rothenberg (M).

19. Utredning om budgetpropositionens lämnande och provisorisk budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att riksdagsstyrelsen bör tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att se över vissa bestämmelser om budgetpropositionens lämnande och provisorisk budget, och detta tillkännager riksdagen för riksdagsstyrelsen.


20. Regeringsarbetet och ett statsråds uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:124 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 15 och

2018/19:1103 av Erik Bengtzboe (M).

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 256 61 0 32


21. En författningsdomstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:208 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:1022 av Maria Malmer Stenergard (M),

2018/19:1849 av Jan Ericson (M),

2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) och

2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 14 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 29 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 14 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 274 43 0 32


22. Normprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:124 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt

2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (L)

23. Lagrådets granskning och normprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 17 (M)

24. Domstolarnas oberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1240 av Ann-Sofie Alm (M) delyrkande 2 och

2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 18 (M)

25. Rättskipningens självständighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 19 (M)

26. Riksrevisionens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:345 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

27. Bestämmelser om Sverige och det svenska språket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkandena 1 och 5 samt

2018/19:1351 av Runar Filper (SD) yrkande 3.

Reservation 20 (SD)

28. Bestämmelse om helgdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 21 (SD)

29. Nationella minoriteter och minoritetsspråken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 4 och

2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (L)

30. Bestämmelser om svenskt medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 24 (SD)

31. Penningenheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 25 (SD)

32. Den offentliga äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S).

33. Public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 2.

34. Utredning om krigsdelegationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att se över regleringen av krigsdelegationen och tillkännager detta för regeringen.