Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

Skatteutskottets bet 2010/11:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2010

Beslut

Ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt förlängs (SkU18)

Företagare som är etablerade i ett EU-land men har betalat mervärdesskatt i ett annat EU-land kan ansöka om återbetalning av skatten. Företagen ska lämna sin ansökan genom en elektronisk portal. Det har varit en del tekniska problem som gjort att företagare inte har kunnat ansöka om återbetalning i tid. Därför förlängs den sista ansökningsdagen för återbetalningsperioder under 2009 till den 31 mars 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-30
Justering: 2010-11-30
Betänkande publicerat: 2010-11-30
Trycklov: 2010-11-30
bet 2010/11:SkU18

Ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt förlängs (SkU18)

Företagare som är etablerade i ett EU-land men har betalat mervärdesskatt i ett annat EU-land kan ansöka om återbetalning av skatten. Företagen ska lämna sin ansökan genom en elektronisk portal. Det har varit en del tekniska problem som gjort att företagare inte har kunnat ansöka om återbetalning i tid. Därför förlängs den sista ansökningsdagen för återbetalningsperioder under 2009 till den 31 mars 2011. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-08
4

Beslut

Beslut: 2010-12-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:36.