Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skånelän och Västra Götalands län

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Förlängd försöksverksamhet i Skåne och Västra Götaland (KU7)

I Skåne län och i Västra Götalands län pågår försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Riksdagen förlängde försöksverksamheten till och med år 2010. Regeringen tillsatte 2003 en parlamentarisk kommitté, Ansvarskommittén, som ska se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen. Riksdagen anser att man ska vänta in Ansvarskommitténs slutrapport innan riksdagen beslutar om en ny permanent regional ansvarsfördelning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-11-16
Justering: 2004-11-18
Betänkande publicerat: 2004-11-19
Trycklov: 2004-11-19
Reservationer 2
Betänkande 2004/05:KU7

Alla beredningar i utskottet

2004-11-16, 2004-11-09

Förlängd försöksverksamhet i Skåne och Västra Götaland (KU7)

I Skåne län och i Västra Götalands län pågår försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Konstitutionsutskottet föreslår på förslag från regeringen att riksdagen ska förlänga försöksverksamheten till och med år 2010. Regeringen tillsatte 2003 en parlamentarisk kommitté, Ansvarskommittén, som ska se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen. Utskottet föreslår att riksdagen ska vänta in Ansvarskommitténs slutrapport innan riksdagen beslutar om en ny permanent regional ansvarsfördelning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-25
4

Beslut

Beslut: 2004-12-01
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängning av regionförsöken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:8 och avslår motionerna 2003/04:K223 yrkande 5, 2003/04:K305, 2003/04:K331, 2004/05:K5, 2004/05:K6 yrkande 2, 2004/05:K7 yrkande 1, 2004/05:K8, 2004/05:K10 yrkande 1 och 2004/05:K440.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290114
m380611
c01804
fp41016
kd28005
v25005
mp13004
-0000
Totalt27418849

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Permanentning och utvidgning av regionaliseringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K223 yrkande 6, 2003/04:K229, 2003/04:K253 yrkandena 1 och 3, 2003/04:K290 yrkande 16, 2003/04:K384, 2003/04:Kr253 yrkandena 5 och 6, 2003/04:N225 yrkande 2, 2003/04:N288 yrkande 9, 2003/04:N332 yrkande 1, 2003/04:N335 yrkande 9, 2004/05:K6 yrkandena 1 och 3, 2004/05:K9, 2004/05:K10 yrkande 2, 2004/05:K249, 2004/05:K250 yrkandena 1 och 2, 2004/05:K310 yrkandena 1 och 3, 2004/05:K345 yrkande 1, 2004/05:K446 yrkande 2, 2004/05:N238 yrkande 1, 2004/05:N398 yrkande 10, 2004/05:N403 yrkande 2, 2004/05:N404 yrkande 3 och 2004/05:N414 yrkande 9.

3. Tilläggsdirektiv till Ansvarskommittén

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K7 yrkande 2 och 2004/05:K446 yrkande 1.

Reservation 2 (c)