Förlängd försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

BoUs betänkande 1993/94:BoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-11-11
Justering: 1993-11-18
Betänkande 1993/94:BoU5

Alla beredningar i utskottet

1993-11-11, 1993-11-09

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-12-01

Protokoll med beslut