Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar

Justitieutskottets bet 2012/13:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

Försök med nykterhetskontroller i hamnar förlängs (JuU17)

Försöken med trafiknykterhetskontroller i hamnar förlängs till 30 juni 2016. Försöksverksamheten innebär att särskilda trafiknykterhetskontrollanter har rätt att stoppa fordon i hamnar och ta utandningsprover på förarna. Lagen om försöksverksamheten började första gången gälla i juli 2010. Skälet till förlängningen är att få mer kunskap om lagen bör bli permanent eller inte.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-12
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-03-27
Trycklov: 2013-03-27
bet 2012/13:JuU17

Alla beredningar i utskottet

2013-03-12

Försök med nykterhetskontroller i hamnar förlängs (JuU17)

Försöken med trafiknykterhetskontroller i hamnar förlängs till 30 juni 2016. Försöksverksamheten innebär att särskilda trafiknykterhetskontrollanter har rätt att stoppa fordon i hamnar och ta utandningsprover på förarna. Lagen om försöksverksamheten började första gången gälla i juli 2010. Skälet till förlängningen är att få mer kunskap om lagen bör bli permanent eller inte.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:68.