Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island

Finansutskottets bet 2010/11:FiU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2011

Beslut

Islands möjlighet att låna från Sverige förlängs (FiU36)

De nordiska länderna har inom ramen för Islands IMF-program beviljat krediter till Island. Sveriges åtagande uppgår till 495 miljoner euro. Hittills har hälften av detta belopp betalats ut. Möjligheten för Island att utnyttja den svenska krediten löpte ut i slutet av 2010 men riksdagen har nu förlängt denna möjlighet till utgången av 2011. Beslutet grundar sig på ett regeringsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-31
Justering: 2011-06-14
Betänkande publicerat: 2011-06-14
Trycklov: 2011-06-14
bet 2010/11:FiU36

Alla beredningar i utskottet

2011-05-31

Islands möjlighet att låna från Sverige förlängs (FiU36)

De nordiska länderna har inom ramen för Islands IMF-program beviljat krediter till Island. Sveriges åtagande uppgår till 495 miljoner euro. Hittills har hälften av detta belopp betalats ut. Möjligheten för Island att utnyttja den svenska krediten löpte ut i slutet av 2010 och nu föreslår regeringen att denna möjlighet ska förlängas till utgången av 2011. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-21
4

Beslut

Beslut: 2011-06-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen under 2011 beslutar om förlängd tillgänglighetsperiod, till utgången av 2011, för den svenska krediten till Island på 495 000 000 euro.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:132.