Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag

Finansutskottets bet 2007/08:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2008

Beslut

Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (FiU29)

Det finns en bestämmelse som innebär att företag som tillhandahåller krediter till kunder till andra företag i samma koncern för köp av dessa företags varor och tjänster inte behöver tillstånd för att driva finansieringsrörelse. Det är en tillfällig bestämmelse som gäller till den 30 juni 2008. Regeringen arbetar med att ta fram en permanent lösning och behöver mer tid på sig. Tiden för den tillfälliga bestämmelsen förlängs därför till den 30 juni 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-08
Justering: 2008-04-22
Betänkande publicerat: 2008-04-24
Trycklov: 2008-04-24
bet 2007/08:FiU29

Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (FiU29)

Det finns en bestämmelse som innebär att företag som tillhandahåller krediter till kunder till andra företag i samma koncern för köp av dessa företags varor och tjänster inte behöver tillstånd för att driva finansieringsrörelse. Det är en tillfällig bestämmelse som gäller till den 30 juni 2008. Regeringen arbetar med att ta fram en permanent lösning och behöver mer tid på sig. Tiden för den tillfälliga bestämmelsen förlängs därför till den 30 juni 2009. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-07
4

Beslut

Beslut: 2008-05-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:59.