Förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag

BOUs betänkande 2003/04:BOU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2004

Beslut

Barns egen förmögenhet ska inte sänka bostadsbidraget (BoU12)

Ett barns förmögenhet ska inte påverka familjens bostadsbidrag. Regeln ska gälla i de fall där föräldrarna inte har möjlighet att bestämma över förmögenheten. Beslutet innebär att en förmögenhet som barnet fått genom gåva, testamente eller som förmånstagare till en försäkring eller individuellt pensionssparande inte ska räknas med när försäkringskassan undersöker familjens behov av bostadsbidrag. Men förutsättningen är att barnet har fått förmögenheten av någon annan än en förälder. Det krävs också att föräldern inte är inblandad i förmögenhetens förvaltning. Den nya regeln börjar gälla den 1 juli 2004 och kan tillämpas på bostadsbidrag som har betalats ut för 2003 och senare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen i denna del.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-04-20
Justering: 2004-05-04
Betänkande publicerat: 2004-05-10
Trycklov: 2004-05-10
Betänkande 2003/04:BOU12

Barns egen förmögenhet ska inte sänka bostadsbidraget (BoU12)

Ett barns förmögenhet ska inte påverka familjens bostadsbidrag. Regeln ska gälla i de fall där föräldrarna inte har möjlighet att bestämma över förmögenheten. Förslaget innebär att en förmögenhet som barnet fått genom gåva, testamente eller som förmånstagare till en försäkring eller individuellt pensionssparande inte ska räknas med när försäkringskassan undersöker familjens behov av bostadsbidrag. Men förutsättningen är att barnet har fått förmögenheten av någon annan än en förälder. Det krävs också att föräldern inte är inblandad i förmögenhetens förvaltning. Den nya regeln föreslås börja gälla den 1 juli 2004 och kan tillämpas på bostadsbidrag som har betalats ut för 2003 och senare. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-24
4

Beslut

Beslut: 2004-05-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
2. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

Riksdagen antar regeringens förslag till
2. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:96.