Förmynderskap och föräldraskap

LUs betänkande 2005/06:LU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Motioner om förmynderskap och föräldraskap (LU9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst förmynderskap och föräldraskap. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat förmyndare och god man, faderskap, moderskap, adoption samt assisterad befruktning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-11-08, 2005-11-10

Motioner om förmynderskap och föräldraskap (LU9)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst förmynderskap och föräldraskap. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat förmyndare och god man, faderskap, moderskap, adoption samt assisterad befruktning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.