Förmynderskap och föräldraskap

LUs bet 2005/06:LU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Motioner om förmynderskap och föräldraskap (LU9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst förmynderskap och föräldraskap. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat förmyndare och god man, faderskap, moderskap, adoption samt assisterad befruktning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-10
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2005-12-13
Trycklov: 2005-12-13
Reservationer 14
bet 2005/06:LU9

Alla beredningar i utskottet

2005-11-10, 2005-11-08

Motioner om förmynderskap och föräldraskap (LU9)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst förmynderskap och föräldraskap. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat förmyndare och god man, faderskap, moderskap, adoption samt assisterad befruktning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-01-25
4

Beslut

Beslut: 2006-01-25
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förmyndare och god man m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L205, 2005/06:L293, 2005/06:L301, 2005/06:L311 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:L315 yrkandena 1-8.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (c)

2. God man för ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf388 yrkandena 11 och 12.

Reservation 3 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m039016
c01705
fp036012
kd02409
v22006
mp11006
-2000
Totalt147116086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Underårigas möjligheter att ingå i styrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L294.

4. Könsneutrala författningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L264 yrkande 2, 2005/06:L340 yrkande 14 och 2005/06:L375 yrkande 13.

Reservation 4 (fp, v)

5. Talerätt i mål om hävande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L210, 2005/06:L296 yrkande 8, 2005/06:L340 yrkande 12 och 2005/06:L371.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m039016
c01705
fp036012
kd02409
v22006
mp10106
-2000
Totalt148117084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Utredningar om faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L248, 2005/06:L299, 2005/06:L325 och 2005/06:L340 yrkande 16.

Reservation 6 (fp, v)

7. Fastställande och hävande av moderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L274 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (m)

8. Partnerskap och adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L313 yrkande 3.

Reservation 8 (kd)

9. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L209, 2005/06:L263 yrkandena 1 och 3, 2005/06:L296 yrkandena 4-7 och 2005/06:L340 yrkande 13.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m303616
c16015
fp103512
kd23019
v02206
mp1907
-0200
Totalt157337386

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Assisterad befruktning för registrerade partner och homosexuella sambor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L313 yrkande 4 och 2005/06:So712 yrkande 3.

Reservation 12 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m370117
c16015
fp341013
kd02409
v22006
mp11006
-2000
Totalt23525287

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L262 yrkandena 1-4, 7 och 8, 2005/06:L263 yrkande 2, 2005/06:L291 yrkande 10, 2005/06:L375 yrkande 27, 2005/06:L385, 2005/06:So345 och 2005/06:So574.

Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130130
m390016
c17005
fp003612
kd24009
v02206
mp11006
-0200
Totalt194343784

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag