Försäkringsmedicinska utredningar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1998/99:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1999

Beslut

RFV:s sjukhus blir försäkringsmedicinskt centrum (SfU8)

Riksdagen godkände regeringens riktlinjer för omstrukturering och utveckling av verksamheten med försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar vid Riksförsäkringsverkets (RFV) sjukhus i Nynäshamn och Tranås. Beteckningen sjukhus försvinner och enheterna får namnet försäkringsmedicinskt centrum. Verksamhetsansvaret förs över till en av de allmänna försäkringskassorna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

RFV:s sjukhus blir försäkringsmedicinskt centrum (SfU8)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens riktlinjer för omstrukturering och utveckling av verksamheten med försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar vid Riksförsäkringsverkets (RFV) sjukhus i Nynäshamn och Tranås. Beteckningen sjukhus försvinner och enheterna får namnet försäkringsmedicinskt centrum. Verksamhetsansvaret förs över till en av de allmänna försäkringskassorna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.