Försäkringsrättsliga frågor

Civilutskottets bet 2007/08:CU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2008

Beslut

Nej till motioner om försäkringsrätt (CU13)

Riksdagen sa nej till motioner om försäkringsrätt från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, överfallsskyddet i hemförsäkringen, nedsättning av försäkringsersättning, information vid försäkringsfall, trafikförsäkringen i framtiden, jämkning av trafikskadeersättning, handläggningen av trafikskadeärenden och trafikskadeersättning till barn samt ersättning för affektionsvärde.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-14
Justering: 2008-03-13
Betänkande publicerat: 2008-03-25
Trycklov: 2008-03-25
Reservationer 9
bet 2007/08:CU13

Nej till motioner om försäkringsrätt (CU13)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om försäkringsrätt från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, överfallsskyddet i hemförsäkringen, nedsättning av försäkringsersättning, information vid försäkringsfall, trafikförsäkringen i framtiden, jämkning av trafikskadeersättning, handläggningen av trafikskadeärenden och trafikskadeersättning till barn samt ersättning för affektionsvärde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-09
4

Beslut

Beslut: 2008-04-09
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju360, 2007/08:C207 yrkande 5 och 2007/08:C357.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

2. Rättsskydd vid förvaltningsrättsliga tvister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C334.

Reservation 3 (s, v)

3. Överfallsskyddet i hemförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju392 yrkande 7.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s992029
m790018
c23006
fp20008
kd18006
v02002
mp15103
Totalt25423072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Nedsättning av försäkringsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju393 yrkande 1.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1001029
m810016
c23006
fp21007
kd18006
v02002
mp16003
Totalt25921069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Information vid försäkringsfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C273 och 2007/08:C390.

6. Trafikförsäkringen i framtiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C401 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m810016
c23006
fp21007
kd18006
v02002
mp16003
Totalt159121069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Försäkringsbolagens insyn i belastnings- och vägtrafikregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C218.

8. Jämkning av trafikskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C216.

9. Handläggning av trafikskadeärenden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C207 yrkandena 1-4 och 2007/08:C310.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (v)

10. Trafikskadeersättning till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C303, 2007/08:C304, 2007/08:C341, 2007/08:C363, 2007/08:C378 och 2007/08:C401 yrkande 3.

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m810016
c23006
fp21007
kd18006
v02002
mp01603
Totalt143136070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Regressrätt för arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C324.

12. Rätt att teckna försäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C406.

13. Patientskadelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C335.

14. Ersättning för affektionsvärde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C418.