Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m.

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-10
Justering: 1994-05-17
Betänkande 1993/94:FiU24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-03
4

Beslut

Beslut: 1994-06-07