Forskning - Anslag till Brottsförebyggande rådet, m.m.

Justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-30
Justering: 1993-04-27
Betänkande 1992/93:JuU30

Alla beredningar i utskottet

1993-03-30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-03
4

Beslut

Beslut: 1993-06-04

Protokoll med beslut