Forskning inom Socialdepartementets verksamhetsområde

Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-04-20
Justering: 1993-04-29
Betänkande 1992/93:SoU25

Alla beredningar i utskottet

1993-04-20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-03
4

Beslut

Beslut: 1993-06-03

Protokoll med beslut