Forskning inom Socialdepartementets verksamhetsområde

Socialutskottets betänkande 1996/97:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 november 1996

Beslut

Kliniskt forskningsarbete (SoU6)

Riksdagen beslutade att i lagstiftningen reglera landstingens och kommunernas skyldighet att medverka vid kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt vid folkhälsovetenskapligt forskningsarbete.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-10-24
Justering: 1996-11-14
Betänkande 1996/97:SoU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-11-27
4

Beslut

Beslut: 1996-11-27

Protokoll med beslut