Forskning och forskarutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 oktober 2004

Beslut

Motioner om forskning och forskarutbildning (2003/04:UbU17)

Riksdagen sade nej till motioner från främst den allmänna motionstiden 2003 om forskning och forskarutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-05-27
Justering: 2004-09-09
Betänkande publicerat: 2004-09-21
Trycklov: 2004-09-21
Reservationer 25
Betänkande 2003/04:UBU17

Motioner om forskning och forskarutbildning (2003/04:UbU17)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst den allmänna motionstiden 2003 om forskning och forskarutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. De borgerliga partierna och Miljöpartiet har lämnat en reservation om kommersialisering av forskningsresultat. För att stimulera kommersialiseringen bör regeringen se över hur staten kan gynna de högskolor och universitet som erbjuder sina forskare belöningar i form av olika slags vinstdelningspaket, där forskaren erbjuds royaltyn, delägarskap eller optioner i ett eller flera företag. Regeringen bör, enligt partierna, ge en sittande utredningen ett sådant tilläggsdirektiv. Majoriteten i utskottet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, vill först vänta och höra vad utredningen och regeringen kommer fram till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-10-28
4

Beslut

Beslut: 2004-10-28
26 förslagspunkter, 21 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens roll i samband med forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub290 yrkande 13.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m032023
c16006
fp360012
kd24009
v24006
mp13004
-0000
Totalt21932098

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Sammansättningen av forskningsfinansierande organ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub414 yrkandena 14 och 16.

Reservation 2 (fp)

3. Principer för statens resurstilldelning till universitetsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub509 yrkandena 7 och 9-12.

Reservation 3 (kd)

4. Forskningsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub509 yrkande 13.

Reservation 4 (kd)

5. Arbetsmiljöns påverkan på forskningens kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub390 yrkande 34.

Reservation 5 (c)

6. Internationellt forskningssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub238 yrkandena 1-3, 2003/04:Ub262 och 2003/04:Ub290 yrkande 24.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)

7. Principer för fördelning av forskningsresurser mellan lärosätena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub290 yrkande 19, 2003/04:Ub311 yrkande 2, 2003/04:Ub356 yrkande 2, 2003/04:Ub390 yrkande 28, 2003/04:Ub397 yrkande 3 och 2003/04:Ub422 yrkande 2.

Reservation 8 (m, fp)
Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m032023
c00166
fp035013
kd23109
v24006
mp13004
-0000
Totalt166681699

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Principer för tilldelning av vetenskapsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub499 yrkande 18.

Reservation 10 (m, fp, kd)

9. Utgångspunkter för forskningsetiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkande 36 och 2003/04:Ub509 yrkande 1.

Reservation 11 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m320023
c16006
fp360012
kd023010
v24006
mp13004
-0000
Totalt22723099

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Ojävig granskning av forskningsresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub218.

11. Upphävande av 1998 års forskarutbildningsreform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub290 yrkande 21, 2003/04:Ub414 yrkande 19 och 2003/04:Ub509 yrkande 6.

Reservation 12 (m, fp, kd)

12. Utvärdering av forskarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub390 yrkande 29.

Reservation 13 (c)

13. Forskarskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub290 yrkande 20 och 2003/04:Ub494 yrkande 2.

Reservation 14 (m, fp)

14. Antagning till studier för licentiatexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub290 yrkande 22.

Reservation 15 (m, fp)

15. Forskarutbildning på heltid för studerande som deltidsarbetar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub499 yrkande 12 och 2003/04:Ub509 yrkande 3.

Reservation 16 (kd)

16. Doktorandtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub390 yrkande 31.

Reservation 17 (c)

17. Studiesocial utredning för forskarstuderande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub499 yrkande 13.

18. Sociala förmåner för doktorander med utbildningsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub242.

Reservation 18 (kd)

19. Forskarstuderandes inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub390 yrkandena 11 och 33.

Reservation 19 (c)

20. Doktorsprogram för icke disputerade lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub390 yrkande 32.

Reservation 20 (c)

21. Insatser för postdoktorala akademiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub290 yrkande 23.

Reservation 21 (m, kd)

22. Sakkunnigas ställning vid lärartillsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub414 yrkande 17.

Reservation 22 (fp)

23. Nyttiggörande av forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi257 yrkande 1, 2003/04:Ub491 och 2003/04:N414 yrkande 14.

Reservation 23 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1000044
m032023
c01606
fp036012
kd02409
v24006
mp01304
-0000
Totalt1241210104

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Lättillgänglig information om forskningsresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub509 yrkande 8.

Reservation 24 (kd)

25. Register över pågående medicinsk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub227.

26. Vetenskaplig informationsförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub326.

Reservation 25 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040040
m320023
c16006
fp360012
kd24009
v02406
mp13004
-0000
Totalt225240100

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag