Forskning och forskarutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2006

Beslut

Motioner om forskning och forskarutbildning (UbU6)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om forskning och forskarutbildning. Riksdagen sade även nej till motioner om att sammanfattningar av avhandlingar ska skrivas på svenska och om att kommersialiseringen av forskningsresultat behöver stimuleras.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om forskning och forskarutbildning (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om forskning och forskarutbildning. Riksdagen föreslås även säga nej till motioner om att sammanfattningar av avhandlingar ska skrivas på svenska och om att kommersialiseringen av forskningsresultat behöver stimuleras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.