Forskning och forskarutbildning

Utbildningsutskottets bet 2007/08:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om forskning och forskarutbildning (UbU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om forskning och forskarutbildning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om beslut om universitetsstatus och examensrättigheter, kommersialisering av forskningsresultat samt framtida satsningar på forskning vid universitet och högskolor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-12-06
Justering: 2008-01-29
Betänkande publicerat: 2008-02-01
Trycklov: 2008-02-01
Reservationer 13
bet 2007/08:UbU5

Nej till motioner om forskning och forskarutbildning (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om forskning och forskarutbildning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om beslut om universitetsstatus och examensrättigheter, kommersialisering av forskningsresultat samt framtida satsningar på forskning vid universitet och högskolor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-02-14
4

Beslut

Beslut: 2008-02-20
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Systemet för resursfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub517 yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1109020
m800017
c25004
fp21007
kd19005
v11605
mp16003
Totalt163125061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Forskningens samhällsrelevans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub415 yrkande 2.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c25004
fp20008
kd20004
v10174
mp16003
Totalt1651121755

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Forskningsstiftelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub226 yrkandena 1-3.

4. Forskningens frihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub226 yrkande 4 och 2007/08:Ub325 yrkandena 1 och 2.

5. Universitetsstatus och examensrättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub303 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ub415 yrkande 1, 2007/08:Ub491 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ub510 yrkande 4, 2007/08:Ub551 och 2007/08:Ub565.

Reservation 3 (s)

6. Doktoranders studiefinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub230 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ub355, 2007/08:Ub412, 2007/08:Ub437 och 2007/08:Ub443 yrkande 4.

Reservation 4 (s, mp)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m830014
c25004
fp22006
kd18015
v11614
mp01504
Totalt149141257

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Svenska sammanfattningar av avhandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub379 yrkande 2.

8. Professionsinriktad doktorsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub495 och 2007/08:Ub553 yrkandena 1 och 2.

9. Högskolans forskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub221 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ub379 yrkande 1 och 2007/08:Ub517 yrkande 4.

Reservation 6 (s)

10. Kommersialisering av forskningsresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub222 yrkandena 1-3 och 6, 2007/08:Ub260 yrkandena 3 och 4 samt 2007/08:N323 yrkande 17.

Reservation 7 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m820015
c24005
fp22006
kd20004
v01804
mp01603
Totalt148145056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Stamcellsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub517 yrkande 6.

Reservation 8 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m830014
c25004
fp22006
kd20004
v01804
mp14203
Totalt165130054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Genusforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub314.

Reservation 9 (s)

13. Forskning om skolans sexualundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub330 yrkande 3.

Reservation 10 (s)

14. Lyckoforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub450 yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (mp)

15. Transportforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A402 yrkande 28.

Reservation 12 (mp)

16. Migrationsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf344 yrkande 31.

Reservation 13 (mp)

17. Forskning inom vissa övriga områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub262 yrkande 2, 2007/08:Ub352, 2007/08:Ub416, 2007/08:Ub436, 2007/08:Ub492, 2007/08:Ub504 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ub540 och 2007/08:Ub541.

18. Framtida satsningar på forskning vid universitet och högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub310, 2007/08:Ub428, 2007/08:Ub429 och 2007/08:Ub487.