Forskning och forskarutbildning

Utbildningsutskottets bet 2009/10:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om forskning och forskarutbildning (UbU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om forskning och forskarutbildning. Motionerna handlar om forskningspolitikens inriktning och internationellt forskningssamarbete, fördelning av resurser till forskning, förhållanden inom forskarutbildningen samt ytterligare forskning inom vissa områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-12-08
Justering: 2010-02-04
Betänkande publicerat: 2010-02-08
Trycklov: 2010-02-08
Reservationer 15
bet 2009/10:UbU10

Nej till motioner om forskning och forskarutbildning (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om forskning och forskarutbildning. Motionerna handlar om forskningspolitikens inriktning och internationellt forskningssamarbete, fördelning av resurser till forskning, förhållanden inom forskarutbildningen samt ytterligare forskning inom vissa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-02-17
4

Beslut

Beslut: 2010-02-18
15 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Forskningspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub550 yrkande 1.

Reservation 1 (s)

2. Prioriterade strategiska forskningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub550 yrkande 6.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800016
c23006
fp19009
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt143134072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Forskningens internationalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub406, 2009/10:Ub516 och 2009/10:Ub550 yrkande 9.

Reservation 3 (s)

4. Forskning inom den arktiska regionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub212.

Reservation 4 (s)

5. Allmänna forskningspolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub266, 2009/10:Ub400, 2009/10:Ub498 och 2009/10:Ub520 yrkandena 1 och 2.

6. Fördelning av forskningsresurser i konkurrens mellan lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub284, 2009/10:Ub304, 2009/10:Ub341, 2009/10:Ub397 och 2009/10:Ub550 yrkande 2.

Reservation 5 (s)

7. Vikten av ett resursfördelningssystem som gynnar forskning i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub550 yrkande 3.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800016
c23006
fp19009
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt143134072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Utvärdering av resurstilldelningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub513 yrkande 3.

Reservation 7 (s, v, mp)

9. Forskarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub357 yrkandena 4-6.

Reservation 8 (v)

10. Medicinsk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub291, 2009/10:Ub413 yrkande 1 och 2009/10:Ub568.

11. Genusforskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi244 yrkande 2, 2009/10:Ub230, 2009/10:Ub352 yrkande 3, 2009/10:Ub550 yrkande 8, 2009/10:T426 yrkande 99 och 2009/10:A443 yrkande 7.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (v)

12. Forskning om missbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So246 yrkande 1, 2009/10:So475 yrkande 7 och 2009/10:So510 yrkande 8.

Reservation 11 (s, v, mp)

13. Utbildningsvetenskaplig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub524 yrkande 2, 2009/10:Ub557 yrkande 12, 2009/10:Ub573 och 2009/10:MJ370 yrkande 10.

Reservation 12 (s)
Reservation 13 (mp)

14. Forskning om hälsofrämjande kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr308 yrkande 28.

Reservation 14 (mp)

15. Forskning inom vissa ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So517 yrkande 1, 2009/10:Ub221 yrkande 1, 2009/10:Ub348 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Ub382 och 2009/10:Ub449.

Reservation 15 (mp)