Forskning och forskarutbildning

Utbildningsutskottets bet 2010/11:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2011

Beslut

Forskningen om skolan ska utvecklas (UbU12)

Nya resultat inom skolforskningen ska förmedlas vidare till dem som arbetar inom skolan och omsättas i praktiken på ett mer effektivt sätt än i dag. Riksdagen gav regeringen i uppdrag se till att de institutioner som bedriver skolforskning får en starkare och tydligare uppgift att samverka med skolvärlden. Fler yrkesverksamma lärare ska också få möjlighet att forska, antingen som en del av eller parallellt med det egna arbetet. Beslutet betyder att riksdagen sa ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om forskning och forskarutbildning.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande för regeringen om att utveckla skolforskningen. Utskottet anser att undervisningen och de pedagogiska metoderna bör stå på solid vetenskaplig grund. Skolforskningen behöver därför ytterligare utvecklas. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:Ub482 yrkande 11. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-10
Justering: 2011-04-07
Betänkande publicerat: 2011-04-12
Trycklov: 2011-04-12
Reservationer 11
bet 2010/11:UbU12

Forskningen om skolan ska utvecklas (UbU12)

Nya resultat inom skolforskningen behöver förmedlas vidare till dem som arbetar inom skolan och omsättas i praktiken på ett mer effektivt sätt än i dag. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag se till att de institutioner som bedriver skolforskning får en starkare och tydligare uppgift att samverka med skolvärlden. Fler yrkesverksamma lärare bör också få möjlighet att forska, antingen som en del av eller parallellt med det egna arbetet. Förslaget betyder att utskottet säger ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om forskning och forskarutbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-28
4

Beslut

Beslut: 2011-05-04
15 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 maj 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Forskningspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub486 yrkande 1 och 2010/11:N333 yrkande 5.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M100007
MP02203
FP23001
C18005
SD20000
V01702
KD15004
Totalt176140033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Prioriterade strategiska forskningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub486 yrkande 6.

Reservation 2 (S)

3. Forskningens internationalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub486 yrkande 7.

Reservation 3 (S)

4. Forskning inom den arktiska regionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub249.

Reservation 4 (S)

5. Allmänna forskningspolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub280, 2010/11:Ub351 och 2010/11:Ub439 yrkande 1.

6. Fördelning av forskningsresurser i konkurrens mellan lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub423, 2010/11:Ub428, 2010/11:Ub465, 2010/11:Ub486 yrkande 2, 2010/11:N312 yrkande 2 och 2010/11:N405 yrkandena 3-6.

Reservation 5 (S)

7. Vikten av ett resursfördelningssystem som gynnar forskning i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub486 yrkande 3.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M101006
MP02203
FP23001
C18005
SD20000
V01702
KD15004
Totalt177140032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Utveckling av och resurser till de yngsta universiteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub486 yrkande 4.

Reservation 7 (S, V)

9. Forskarutbildning och yngre forskares villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub486 yrkande 5.

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1100011
M100007
MP02203
FP23001
C18005
SD20000
V01702
KD15004
Totalt177139033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Medicinsk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So503 yrkande 3, 2010/11:Ub210, 2010/11:Ub415, 2010/11:Ub430, 2010/11:Ub431, 2010/11:Ub455 och 2010/11:Ub475.

11. Skolforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att utveckla skolforskningen.
Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:Ub482 yrkande 11.

12. Lyckoforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub209 yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (MP)

13. Nobelpris i ekologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub371.

Reservation 10 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M101006
MP02203
FP23001
C18005
SD20000
V17002
KD15004
Totalt29522032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Ökad forskning om snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:So283 yrkande 8.

Reservation 11 (MP)

15. Forskning inom vissa ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fi201 yrkande 2, 2010/11:Ub332, 2010/11:Ub357 yrkande 3 och 2010/11:Ub480.