Forskning och ny teknik för framtidens energisystem

Näringsutskottets bet 2005/06:NU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Riktlinjer för forskning och ny teknik för framtidens energisystem (NU19)

Riksdagen beslutade om riktlinjerna för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet. Verksamheten ska få långsiktiga förutsättningar och hanteras som övriga forskningsanslag i statsbudgeten. Uppföljning och oberoende utvärdering ska genomföras vart fjärde år som underlag för successiva revideringar av inriktning och mål. Energimyndigheten ska utifrån övergripande mål ha ansvaret för att utforma insatserna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-02
Justering: 2006-05-19
Betänkande publicerat: 2006-05-23
Trycklov: 2006-05-23
Reservationer 14
bet 2005/06:NU19

Riktlinjer för forskning och ny teknik för framtidens energisystem (NU19)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till riktlinjerna för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet. Verksamheten ska få långsiktiga förutsättningar och hanteras som övriga forskningsanslag i statsbudgeten. Uppföljning och oberoende utvärdering ska genomföras vart fjärde år som underlag för successiva revideringar av inriktning och mål. Energimyndigheten ska utifrån övergripande mål ha ansvaret för att utforma insatserna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-01
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgångspunkter för insatserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N20 yrkande 1 och 2005/06:N22 yrkande 1.

Reservation 1 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m042013
c17005
fp03909
kd022011
v21007
mp9008
-1001
Totalt167103079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Inrättandet av ett energiutvecklingsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N21 yrkande 1 och 2005/06:N22 yrkande 3.

Reservation 2 (m, fp, kd)

3. Verksamhetens inriktning och mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om verksamhetens långsiktighet och om övergripande mål och konkretisering av dessa.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:127 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna 2005/06:N21 yrkande 2, 2005/06:N22 yrkandena 2, 4, 5, 7 och 8, 2005/06:N243 yrkande 11 och 2005/06:N476 yrkande 10.

Reservation 3 (m, fp)
Reservation 4 (kd)

4. Kommersialisering på energiområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N22 yrkande 9.

Reservation 5 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m042013
c17005
fp04008
kd022011
v21007
mp9008
-1001
Totalt167104078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Energimyndighetens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N20 yrkande 2 och 2005/06:N22 yrkande 6.

Reservation 6 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m042013
c17005
fp04008
kd022011
v21007
mp9008
-1001
Totalt166104079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ46 yrkande 31 och 2005/06:N22 yrkande 10.

Reservation 7 (fp)

7. Energipolitiska insatser på klimatområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om energipolitiska insatser på klimatområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:127 punkt 3 och avslår motion 2005/06:N22 yrkande 11.

Reservation 8 (fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m420013
c17005
fp04008
kd220011
v21007
mp0908
-1001
Totalt22249078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Vattenfall AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N405 yrkande 19, 2005/06:MJ520 yrkande 1, 2005/06:N250 och 2005/06:N338 yrkandena 19 och 20.

Reservation 9 (m, fp, kd)
Reservation 10 (mp)

9. Förnybar energi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N271, 2005/06:N289 yrkandena 1, 4 och 5, 2005/06:N338 yrkande 16, 2005/06:N372, 2005/06:N378, 2005/06:N409, 2005/06:N414 yrkande 2, 2005/06:N428 yrkandena 3 och 4 samt 2005/06:N476 yrkandena 9 och 16.

Reservation 11 (m, fp)
Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (mp)

10. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N407, 2005/06:N413 och 2005/06:N436 yrkande 19.

Reservation 14 (m, fp, kd)