Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 1992/93:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

91 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1993-05-18
Betänkande 1992/93:UbU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-03
4

Beslut

Beslut: 1993-06-03

Protokoll med beslut