Förskolan m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2011

Beslut

Regeringen ska ta fram förslag på hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras (UbU6)

I dag omfattar arbetsmiljölagen grund- och gymnasieskolor men inte förskolor och fritidshem. Men en statlig utredning har visat att det behövs förbättringar av både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön i förskolor och på fritidshem. Utredningen lämnade däremot inte några konkreta förslag till förändringar. Därför ber riksdagen regeringen att återkomma med förslag om hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras. I övrigt säger riksdagen nej till de motioner från allmänna motionstiden 2010 som lämnats in om förskolor och fritidshem. Motionerna tar bland annat upp sänkta avgiftsnivåer, vårdnadsbidragets effekter och undervisning i särskilda ämnen. Andra motioner tar upp barnomsorg på obekväm arbetstid och fortbildning för personalen i förskolan.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om hur arbetsmiljön för barn i förskolor och på fritidshem ska förbättras. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:Ub285 yrkande 1. Övriga motionsyrkanden avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-12-16
Justering: 2011-02-03
Betänkande publicerat: 2011-02-09
Trycklov: 2011-02-08
Reservationer 9
Betänkande 2010/11:UbU6

Regeringen ska ta fram förslag på hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras (UbU6)

I dag omfattar arbetsmiljölagen grund- och gymnasieskolor men inte förskolor och fritidshem. Men en statlig utredning har visat att det behövs förbättringar av både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön i förskolor och på fritidshem. Utredningen lämnade däremot inte några konkreta förslag till förändringar. Därför föreslår utbildningsutskottet att riksdagen ska be regeringen att återkomma med förslag om hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras.

I övrigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till de motioner från allmänna motionstiden 2010 som lämnats in om förskolor och fritidshem. Motionerna tar bland annat upp sänkta avgiftsnivåer, vårdnadsbidraget effekter och undervisning i särskilda ämnen. Andra motioner tar upp barnomsorg på obekväm arbetstid och fortbildning för personalen i förskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-02
4

Beslut

Beslut: 2011-03-02
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad kvalitet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub212, 2010/11:Ub393 och 2010/11:Ub481 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M100007
MP23002
FP22002
C20003
SD19001
V01603
KD18001
Totalt202120027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Förskolan som en del i ett livslångt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub481 yrkande 3.

Reservation 2 (S, SD)

3. Vårdnadsbidrag mm.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub213, 2010/11:Ub233 och 2010/11:Ub481 yrkande 5.

Reservation 3 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M100007
MP22012
FP22002
C20003
SD14105
V01603
KD18001
Totalt196121131

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Språkutveckling i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 yrkande 20, 2010/11:Ub211, 2010/11:Ub394 och 2010/11:Ub432.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S709510
M100007
MP02302
FP20013
C20003
SD19001
V01603
KD17011
Totalt183399730

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Utökad rätt till förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub253, 2010/11:Ub358 och 2010/11:Ub467 yrkandena 2 och 3.

6. Barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 yrkande 25, 2010/11:Ub218, 2010/11:Ub219, 2010/11:Ub256, 2010/11:Ub260, 2010/11:Ub333, 2010/11:Ub366, 2010/11:Ub368, 2010/11:Ub392, 2010/11:Ub405, 2010/11:Ub406, 2010/11:Ub411, 2010/11:Ub458, 2010/11:Ub467 yrkande 1 och 2010/11:Ub489.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M101006
MP01222
FP22002
C20003
SD19001
V00163
KD18001
Totalt1801053826

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Förbättrad arbetsmiljö för barn och elever i förskola och på fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras.
Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:Ub285 yrkande 1.

8. Översyn av arbetsmiljölagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:So543 yrkande 19.

Reservation 8 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S100318
M101006
MP02302
FP22002
C20003
SD19001
V01603
KD18001
Totalt28042126

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Fortbildning för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub220, 2010/11:Ub346 yrkandena 1-3, 2010/11:Ub450 och 2010/11:Ub481 yrkande 4.

Reservation 9 (S)

10. Andra personalfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub234 och 2010/11:Ub286.