Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2012

Beslut

Mer barnomsorg på kvällar, helger och nätter (UbU13)

Riksdagen uppmanar regeringen att komma in med ett förslag om att kommunerna ska få stimulansbidrag så att de kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Förslaget ska lämnas till riksdagen inom ramen för budgetprocessen.

Riksdagen påpekar att över hälften av Sveriges kommuner har inte barnomsorg på obekväm arbetstid. Det ställer till problem för föräldrar som arbetar kvällar, helger och nätter, vilket är vanligt inom exempelvis vården, industrin, servicesektorn och kulturvärlden. Det är ett extra stort problem för ensamstående föräldrar, som är mer drabbade av arbetslöshet än andra föräldrar. Avsaknaden av barnomsorg får inte utgöra ett hinder för föräldrar att ta ett jobb, menar riksdagen.

Beslutet grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen inom ramen för budgetprocessen ska återkomma till riksdagen med förslag till ett stimulansbidrag så att kommunerna i ökad utsträckning erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2011/12:Ub456 yrkande 5 och 2011/12:So658 yrkande 12 . Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-20
Justering: 2012-04-26
Betänkande publicerat: 2012-05-02
Trycklov: 2012-04-27
Reservationer 12
Betänkande 2011/12:UbU13

Alla beredningar i utskottet

2012-03-20

Mer barnomsorg på kvällar, helger och nätter (UbU13)

Riksdagen bör uppmana regeringen att komma in med ett förslag om att kommunerna ska få stimulansbidrag så att de kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Det föreslår utbildningsutskottet, och säger därmed delvis ja till motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Utskottet påpekar att över hälften av Sveriges kommuner har inte barnomsorg på obekväm arbetstid. Det ställer till problem för föräldrar som arbetar kvällar, helger och nätter, vilket är vanligt inom exempelvis vården, industrin, servicesektorn och kulturvärlden. Det är ett extra stort problem för ensamstående föräldrar, som är mer drabbade av arbetslöshet än andra föräldrar. Avsaknaden av barnomsorg får inte utgöra ett hinder för föräldrar att ta ett jobb, menar utskottet.

Regeringen föreslås lämna in förslaget till riksdagen inom ramen för budgetprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-10
4

Beslut

Beslut: 2012-05-23
17 förslagspunkter, 11 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kvalitetsprogram för förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub456 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD19000
V00181
KD17002
-0001
Totalt200991832

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Barngruppernas storlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub294 och 2011/12:Ub377.

3. Förskolan, barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub456 yrkande 8.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP02401
FP20004
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt176141032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Villkor för kommunala och fristående förskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub285 yrkande 2 och 2011/12:Ub453.

Reservation 3 (V)

5. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub347 yrkande 1.

6. Värdegrund i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub489.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt29819032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So294 av Anders Andersson (KD) yrkande 2,
2011/12:Ub220 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:Ub412 av Emma Henriksson (KD).

8. Bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr307 yrkande 14.

Reservation 5 (V)

9. Näringsriktig mat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub201 yrkande 2.

Reservation 6 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101105
MP02401
FP20004
C18005
SD19000
V00181
KD17002
-0001
Totalt274251832

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagens tillkännager för regeringen vad utskottet anför om barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 12 och
2011/12:Ub456 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 5 och
avslår motionerna
2011/12:Ub229 av Åsa Lindestam m.fl. (S),
2011/12:Ub302 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2011/12:Ub316 av Börje Vestlund m.fl. (S),
2011/12:Ub372 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2011/12:Ub393 av Christina Oskarsson (S),
2011/12:Ub400 av Anna Wallén m.fl. (S),
2011/12:Ub438 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) och
2011/12:Ub444 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (båda S).

Reservation 7 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M010205
MP24001
FP02004
C01805
SD19000
V18001
KD11602
-0001
Totalt161156032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Avgiftsfri förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub456 yrkande 7.

Reservation 8 (S, V)

12. Förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub367.

13. Barnomsorgsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub410 och 2011/12:Ub456 yrkande 4.

Reservation 9 (S, V)

14. Barnomsorg vid barns sjukdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:So569 yrkande 12.

Reservation 10 (V)

15. Syskonförtur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub456 yrkande 6.

Reservation 11 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt198118033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Pedagogisk omsorg och öppen förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub456 yrkande 9.

Reservation 12 (S)

17. Medicinering samt krigstraumatiserade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub303 av Ann-Christin Ahlberg (S) och
2011/12:Ub483 av Åsa Lindestam m.fl. (S) yrkandena 1-3.