Förskolan

Utbildningsutskottets bet 2016/17:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2017

Beslut

Nej till motioner om förskolan (UbU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om förskolan. Skälen var främst att arbete redan pågår inom området och att riksdagen anser att nuvarande regler är tillräckliga. Motionerna handlade bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, organisatoriska frågor och erbjudande av förskola.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-24
Justering: 2017-02-14
Trycklov: 2017-02-15
Reservationer 13
bet 2016/17:UbU14

Nej till motioner om förskolan (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om förskolan. Skälen är främst att arbete redan pågår inom området och att utskottet bedömer att nuvarande regler är tillräckliga. Motionerna handlar bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, organisatoriska frågor och erbjudande av förskola.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-21
Debatt i kammaren: 2017-02-22
4

Beslut

Beslut: 2017-02-22
7 förslagspunkter, 2 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 februari 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förskolans inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:832 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 4,

2016/17:951 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 17,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 17,

2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 33 och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 2 17
M 0 71 0 13
SD 0 0 37 10
MP 19 0 0 6
C 0 0 16 6
V 2 0 17 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 145 71 73 60


2. Förskolans kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 71 0 0 13
SD 37 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 16 0 6
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 276 16 0 57


3. Organisatoriska frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:832 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 6 och

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 71 0 0 13
SD 0 37 0 10
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 14 2
- 0 1 0 1
Totalt 240 38 14 57


4. Öppen förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 30.

Reservation 8 (SD)

5. Erbjudande av förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:832 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 9,

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16,

2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S),

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 17,

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 21 och

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 2 17
M 1 0 70 13
SD 0 37 0 10
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 0 19 2
L 16 0 0 3
KD 0 0 13 3
- 0 1 0 1
Totalt 147 38 104 60


6. Informationsskyldighet om barnomsorgspeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 71 0 0 13
SD 37 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 278 14 0 57


7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:454 av Saila Quicklund (M),

2016/17:564 av Helena Bouveng (M),

2016/17:832 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkandena 1-3, 7 och 10-12,

2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2016/17:1198 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 21, 24, 27-29 och 35,

2016/17:2508 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2016/17:3001 av Birgitta Ohlsson (L),

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 12,

2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 38, 39, 41 och 42,

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 19, 22 och 26-29 samt

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 26, 29 och 31.