Förskoleverksamhet

Utbildningsutskottets betänkande 1998/99:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 1999

Beslut

Motioner om förskoleverksamhet (UbU10)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om förskoleverksamhet. Motionerna rör bl.a. rätten att delta i förskoleverksamhet, valfrihet och alternativa former av förskoleverksamhet, förskolans läroplan och personalen i förskolan.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1999-04-22
Betänkande 1998/99:UbU10

Motioner om förskoleverksamhet (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om förskoleverksamhet. Motionerna rör bl.a. rätten att delta i förskoleverksamhet, valfrihet och alternativa former av förskoleverksamhet, förskolans läroplan och personalen i förskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-06
4

Beslut

Beslut: 1999-05-06

Protokoll med beslut