Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

Utrikesutskottets betänkande 1993/94:UU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-04-21
Justering: 1994-04-21
Betänkande 1993/94:UU29

Alla beredningar i utskottet

1994-04-21, 1994-04-19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-05-20

Protokoll med beslut