Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 23 oktober 2019

Nästa händelse: Bordläggning 22 oktober 2019

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-15
Trycklov: 2019-10-17
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:NU7

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10, 2019-09-26

Förslagspunkter

1. Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:43 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

lägger skrivelse 2018/19:153 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:43 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

lägger skrivelse 2018/19:153 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)