Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Höjd fordonsskatt för nya bensin- och dieselfordon (SkU16)

Skatten ska höjas de tre första åren för nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som drivs med bensin eller diesel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som ska förstärka bonus-malus-systemet och bidra till en ökad andel fordon med lägre koldioxidutsläpp i nybilsförsäljningen.

Bonus-malus-systemet innebär att den som köper vissa fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus, medan den som köper fordon med höga koldioxidutsläpp får en malus genom förhöjd skatt under tre år. Det är det så kallade koldioxidbeloppet i fordonsskatten som ska höjas och höjningen beror på hur mycket koldioxid fordonen släpper ut.

Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2021 och gäller personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som blir skattepliktiga från och med det datumet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-02-09
Trycklov: 2021-02-11
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:SkU16

Höjd fordonsskatt för nya bensin- och dieselfordon (SkU16)

Skatten ska höjas de tre första åren för nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som drivs med bensin eller diesel. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska förstärka bonus-malus-systemet och bidra till en ökad andel fordon med lägre koldioxidutsläpp i nybilsförsäljningen.

Bonus-malus-systemet innebär att den som köper vissa fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus, medan den som köper fordon med höga koldioxidutsläpp får en malus genom förhöjd skatt under tre år. Enligt förslaget ska det så kallade koldioxidbeloppet i fordonsskatten höjas och höjningen beror på hur mycket koldioxid fordonen släpper ut.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 april 2021 och gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som blir skattepliktiga från och med det datumet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-24
Debatt i kammaren: 2021-02-25
4

Beslut

Beslut: 2021-03-03
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:68 och avslår motionerna

2020/21:3809 av Eric Westroth m.fl. (SD) och

2020/21:3826 av Niklas Wykman m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 21 3 293