Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

Justitieutskottets bet 2012/13:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2013

Beslut

Skadegörelse ska kunna bedömas som grov fridskränkning (JuU25)

Att skada eller förstöra en närstående persons egendom eller att bryta mot ett kontaktförbud ska från den 1 juli 2013 kunna bedömas som grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning. De brottstyper som sedan tidigare kan utgöra fridskränkningsbrott är brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid samt sexualbrott. Skadegörelsebrott riktar sig visserligen inte mot en persons liv, hälsa, frihet eller frid, men kan enligt riksdagen ändå innebära att brottsoffrets integritet kränks. Även överträdelse av kontaktförbud kan innebära en kränkning av integriteten.

Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från sex till nio månaders fängelse. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-25
Justering: 2013-05-16
Betänkande publicerat: 2013-05-17
Trycklov: 2013-05-17
Reservationer 2
bet 2012/13:JuU25

Skadegörelse ska kunna bedömas som grov fridskränkning (JuU25)

Att skada eller förstöra en närstående persons egendom eller att bryta mot ett kontaktförbud ska från den 1 juli 2013 kunna bedömas som grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning. De brottstyper som sedan tidigare kan utgöra fridskränkningsbrott är brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid samt sexualbrott. Skadegörelsebrott riktar sig visserligen inte mot en persons liv, hälsa, frihet eller frid, men kan enligt förslaget ändå innebära att brottsoffrets integritet kränks. Även överträdelse av kontaktförbud kan innebära en kränkning av integriteten.

Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning ska höjas från sex till nio månaders fängelse. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-29
4

Beslut

Beslut: 2013-05-29
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring av brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:108 och avslår motionerna 2011/12:Ju323 och 2012/13:Ju13 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP19006
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
Totalt29019040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Uppföljning av höjt straffminimum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju14 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP).

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02005
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
Totalt27337039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Den lagtekniska utformningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju341 av Lena Olsson m.fl. (V).