Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2004

Försvarsutskottets betänkande 2003/04:FÖU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2003

Beslut

Anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet (FöU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 44,3 miljarder kronor i anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet för 2004. Totalförsvaret får 43,0 miljarder kronor, och 1,3 miljarder kronor går till skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. I anslaget till Försvarsmakten har beräknats ca 1,2 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-11-20
Justering: 2003-11-25
Betänkande publicerat: 2003-12-05
Trycklov: 2003-12-03
Reservationer 3
Betänkande 2003/04:FÖU1

Alla beredningar i utskottet

2003-11-20, 2003-11-11, 2003-10-28

Anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 44,3 miljarder kronor i anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet för 2004. Totalförsvaret får 43,0 miljarder kronor, och 1,3 miljarder kronor går till skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. I anslaget till Försvarsmakten har beräknats ca 1,2 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-10
4

Beslut

Beslut: 2003-12-10
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgifterna m.m. inom utgiftsområde 6 för budgetåret 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m10477
c19003
fp04215
kd160134
v24006
mp13004
-0000
Totalt207426139

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Bemyndigande i fråga om ramanslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 6 punkt 4.

3. Bemyndigande i fråga om ramanslaget 6:5 Civilt försvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 6 punkt 6.

4. Bemyndigande i fråga om ramanslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 6 punkt 14.

5. Uppdelning av anslagen 6:1 och 6:2 m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö259 yrkandena 9 och 10 i denna del.

Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m04807
c19003
fp43005
kd30003
v24006
mp13004
-0000
Totalt26348038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Beredskapsanslag för internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö264 yrkande 4.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m48007
c19003
fp43005
kd03003
v24006
mp13004
-0000
Totalt28130038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Ekonomisk stöd för civila myndigheter vid internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö219 yrkande 5.

8. Minröjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö219 yrkandena 2 och 3.

9. Värnpliktsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö213 yrkandena 2 och 3.

10. Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fö219 yrkande 4.