Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005

Försvarsutskottets betänkande 2004/05:FÖU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet (FöU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet för 2005. Utgiftsområdet får sammanlagt 44,1 miljarder kronor. Drygt 40,6 miljarder kronor går till politikområdet Totalförsvar och knappt 3,5 miljarder kronor till politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. Försvarsmakten får 1,4 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser, vilket är en ökning med 200 miljoner kronor jämfört med 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-28
Justering: 2004-11-23
Betänkande publicerat: 2004-11-30
Trycklov: 2004-11-30
Betänkande 2004/05:FÖU1

Anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet för 2005. Utgiftsområdet får sammanlagt 44,1 miljarder kronor. Drygt 40,6 miljarder kronor går till politikområdet Totalförsvar och knappt 3,5 miljarder kronor till politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. Försvarsmakten får 1,4 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser, vilket är en ökning med 200 miljoner kronor jämfört med 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-15
4

Beslut

Beslut: 2004-12-15
5 förslagspunkter, 5 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgifterna m.m. inom utgiftsområde 6 för budgetåret 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

2. Bemyndigande i fråga om ramanslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 6 punkt 3.

3. Bemyndigande i fråga om ramanslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 6 punkt 7.

4. Bemyndigande i fråga om ramanslaget 7:5 krisberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 6 punkt 10.

5. Försvarsmaktens kostnader för stöd till hovets aktiviteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fö213.