Försvarsindustrisamarbete

Utrikesutskottets betänkande 2000/01:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2001

Beslut

Ramavtal för försvarsindustrisamarbete (UU8)

Riksdagen godkände ett ramavtal mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2001-03-06, 2001-02-20

Ramavtal för försvarsindustrisamarbete (UU8)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett ramavtal mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.