Försvarsmakten

Försvarsutskottets bet 2010/11:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2011

Beslut

Utredning av luftförsvaret (FöU4)

Det behövs en utredning av hur luftförsvaret ska utformas på lång sikt för att kunna möta framtida krav. Ett beslut om det framtida luftförsvaret kommer att betyda omfattande ekonomiska åtaganden för staten under en lång period. Därför gav riksdagen regeringen i uppdrag att tillsätta en så kallad parlamentarisk utredning. Utredningen ska ta sikte på tiden efter 2040 och koppla ihop dagens beslut med morgondagens tekniska utveckling. Beslutet betyder att riksdagen delvis sa ja till ett motionsförslag från Miljöpartiet. Försvarsutskottet har granskat en redogörelse från Riksrevisionens styrelse om den nordiska stridsgruppen 2008. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion om luftförsvarsutredning. Avslag på övriga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-03-29
Justering: 2011-04-12
Betänkande publicerat: 2011-04-15
Trycklov: 2011-04-15
Reservationer 5
bet 2010/11:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2011-03-29, 2011-03-15

Utredning av luftförsvaret (FöU4)

Det behövs en utredning av hur luftförsvaret ska utformas på lång sikt för att kunna möta framtida krav. Ett beslut om det framtida luftförsvaret kommer att betyda omfattande ekonomiska åtaganden för staten under en lång period. Därför föreslår försvarsutskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en så kallad parlamentarisk utredning. Utredningen bör ta sikte på tiden efter 2040 och koppla ihop dagens beslut med morgondagens tekniska utveckling. Förslaget betyder att utskottet delvis säger ja till ett motionsförslag från Miljöpartiet.

Utskottet har granskat en redogörelse från Riksrevisionens styrelse om den nordiska stridsgruppen 2008. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-27
4

Beslut

Beslut: 2011-04-28
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 april 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Fö208 av Göran Pettersson (M),
2010/11:Fö209 av Christer Engelhardt (S) och
2010/11:Fö237 av Andreas Norlén (M) yrkandena 1 och 2.

2. Insatsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Fö217 av Isabella Jernbeck (M),
2010/11:Fö218 av Isabella Jernbeck och Finn Bengtsson (båda M),
2010/11:Fö221 av Anna SteeleKarlström (FP) yrkandena 1 och 2,
2010/11:Fö226 av Otto von Arnold (KD) och
2010/11:Fö227 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (båda S).

3. Luftförsvarsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en luftförsvarsutredning.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos (båda MP).

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M09809
MP23002
FP02004
C01508
SD19001
V17002
KD01702
Totalt153150046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Grundorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Fö222 av Eva Flyborg (FP),
2010/11:Fö245 av Sten Bergheden (M),
2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. (S) och
2010/11:Fö250 av Krister Hammarbergh (M).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M98009
MP23002
FP20004
C15008
SD01901
V17002
KD17002
Totalt28419046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Kvinnor, fred och säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U236 av Eva Flyborg m.fl. (FP) yrkandena 7 och 8 samt
2010/11:U296 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 18, 19, 21 och 22.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M98009
MP02302
FP20004
C15008
SD19001
V01702
KD17002
Totalt169134046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Internationellt försvarsindustrisamarbete och militära kompetensnätverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Fö229 av Yvonne Andersson (KD) och
2010/11:Fö243 av Staffan Anger (M).

7. Återkomma om deltagande, styrning och information om den nordiska stridsgruppen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fö6 av Håkan Juholt m.fl. (S) yrkandena 1-3.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M98009
MP02302
FP20004
C15008
SD19001
V01702
KD17002
Totalt169134046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Rapportering om utlandsförband

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (båda SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M98009
MP23002
FP20004
C15008
SD01901
V16012
KD17002
Totalt28319146

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Redogörelse om den nordiska stridsgruppen 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2010/11:RRS9 till handlingarna.