Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets betänkande 2001/02:FÖU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2002

Beslut

Försvarsmaktens personal (FöU7)

Riksdagen avslog motioner om försvarsmaktens personal. Motionerna har väckts med anledning av den del av regeringens proposition Fortsatt förnyelse av totalförsvaret som heter Personal i det nya försvaret. Andra motioner har väckts under allmänna motionstiderna 2000 och 2001.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-03-12
Justering: 2002-03-14
Trycklov: 2002-03-25
Reservationer 4
Betänkande 2001/02:FÖU7

Alla beredningar i utskottet

2002-03-12, 2002-03-05, 2002-01-31

Försvarsmaktens personal (FöU7)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om försvarsmaktens personal. Motionerna har väckts med anledning av den del av regeringens proposition Fortsatt förnyelse av totalförsvaret som heter Personal i det nya försvaret. Andra motioner har väckts under allmänna motionstiderna 2000/01 och 2001/02. Utskottet gör ett särskilt uttalande om tjänstgöringsskyldighet i internationell verksamhet för yrkesofficerare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-04
4

Beslut

Beslut: 2002-04-05
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Karriär- och utvecklingsmöjligheter samt utbildningsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fö1 yrkandena 6-8, 2001/02:Fö9 yrkande 13, 2001/02:Fö265, 2000/01:Fö306 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m006516
c13005
fp00115
kd35007
v131011
mp01402
-0020
Totalt158457868

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kvinnliga officerare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fö1 yrkande 10, 2001/02:Fö10 yrkande 20 (i denna del), 2001/02:Fö15 yrkandena 1 och 2, 2000/01:Fö306 yrkande 3, 2001/02:Fö212 yrkandena 1, 2 (i denna del) och 3-5 samt 2001/02:Fö222 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m660015
c12105
fp01105
kd33117
v320011
mp15001
-2000
Totalt26913166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Visstidsanställning av soldater och sjömän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fö1 yrkande 9, 2001/02:Fö9 yrkande 12 och 2001/02:Fö10 yrkande 17.

Reservation 4 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m065115
c13005
fp01105
kd03507
v320011
mp15001
-0200
Totalt169113166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Avtals- och försäkringsfrågor vid civil krishantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö12 yrkande 4.

5. Trakasserier på grund av sexuell läggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fö10 yrkande 20 (i denna del), 2000/01:Fö331 yrkandena 1 och 2, 2000/01:Ju724 yrkande 15, 2001/02: Fö266 och 2001/02:L371 yrkande 36.