Försvarspolitik

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 januari 2017

Beslut

Nej till motioner om försvarspolitik (FöU3)

Riksdagen sa nej till motioner om försvarspolitik. Motionerna handlar om försvarspolitisk inriktning, försvarets förmåga, internationella samarbeten, materielförsörjning och försvarsindustrifrågor. Andra områden är psykologiskt försvar, nordiskt samarbete, försvarslogistik och cyberförmåga.

Riksdagen håller med om att försvaret behöver förändras och förbättras i många avseenden, men menar att en del av detta redan håller på att genomföras som följd av tidigare beslut om försvarspolitisk inriktning för 2016-2020. Riksdagen påpekar att det viktigaste är att den operativa förmågan i krigsförbanden ökar och totalförsvarets förmåga säkerställs och ser inte att det i nuläget finns skäl till att förändra prioriteringarna. Riksdagen konstaterar också att försvaret har fått mer pengar samt också successivt kommer att tillskjutas mer pengar fram till 2020. Allt detta sammantaget samt det förbättringsarbete som redan pågår är anledningen till ställningstagandet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-12-08
Justering: 2016-12-15
Trycklov: 2016-12-19
Reservationer 19
Betänkande 2016/17:FöU3

Alla beredningar i utskottet

2016-12-08, 2016-12-01, 2016-11-22

Nej till motioner om försvarspolitik (FöU3)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om försvarspolitik. Motionerna handlar om försvarspolitisk inriktning, försvarets förmåga, internationella samarbeten, materielförsörjning och försvarsindustrifrågor. Andra områden är psykologiskt försvar, nordiskt samarbete, försvarslogistik och cyberförmåga.

Utskottet håller med om att försvaret behöver förändras och förbättras i många avseenden, men menar att en del av detta redan håller på att genomföras som följd av tidigare beslut om försvarspolitisk inriktning för 2016-2020. Utskottet påpekar att det viktigaste är att den operativa förmågan i krigsförbanden ökar och totalförsvarets förmåga säkerställs och ser inte att det i nuläget finns skäl till att förändra prioriteringarna. Utskottet konstaterar också att försvaret har fått mer pengar samt också successivt kommer att tillskjutas mer pengar fram till 2020. Allt detta sammantaget samt det förbättringsarbete som redan pågår är anledningen till utskottets ställningstagande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-01-17
Debatt i kammaren: 2017-01-18
4

Beslut

Beslut: 2017-01-18
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 januari 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försvarspolitisk inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3,

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 7,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 12,

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 7 och 8.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (L)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 107 0 0 6
M 0 77 0 7
SD 45 0 0 3
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 214 77 32 26


2. Perspektivstudiens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1504 av Göran Pettersson (M).

Reservation 4 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 107 0 0 6
M 0 77 0 7
SD 45 0 0 3
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 193 130 0 26


3. Försvarets förmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 5, 6 och 24,

2016/17:797 av Jenny Petersson m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 8, 9, 18, 19 och 37,

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 5, 6 och 17,

2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (KD)

4. Cyberförmåga och doktrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 6,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 13,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 76 och

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)

5. Psykologiskt försvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 34 och

2016/17:2783 av Annika Lillemets m.fl. (MP).

Reservation 9 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 107 0 0 6
M 77 0 0 7
SD 0 45 0 3
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 258 65 0 26


6. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 15, 18 och 42,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 2 och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 18, 19 och 25.

Reservation 10 (SD)

7. Försvarssamarbete med Finland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1128 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkande 3 och

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 107 0 0 6
M 5 0 72 7
SD 0 45 0 3
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 206 45 72 26


8. Internationella samarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 16 och

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)

9. Europeiska försvarsbyrån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 27.

Reservation 15 (SD, V)

10. Försvarslogistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 13,

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 38 och 57,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 7 och 38 samt

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 27 och 46.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (KD)

11. Materielförsörjning och försvarsindustrifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 16,

2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 8,

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 13, 40 och 41,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 8,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 17, 26 och 31 samt

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 22 och 23.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)