Försvarspolitiken

Försvarsutskottets betänkande 1998/99:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 1999

Beslut

Treårig försvarsplanering (FöU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag om försvarspolitiken i den andra säkerhetspolitiska kontrollstationen under perioden 1997-2001. Riksdagen delar regeringens bedömning om det för Sverige i grunden positiva säkerhetspolitiska läget. Ett invasionshot syftande till ockupation av Sverige ter sig inte möjligt under de närmaste tio åren, förutsatt att vi har en grundläggande försvarsförmåga. Försvarsplaneringen bör inte som förr bindas till femårsperioder. Riksdagen ställde sig därför bakom regeringens förslag att nästa försvarsbeslutsperiod ska vara treårig och omfatta åren 2002-2004. De ekonomiska ramarna för de återstående åren i försvarsbeslutsperioden 1997-2001, som riksdagen tidigare beslutat om, bör ligga fast. Det gynnsamma säkerhetspolitiska läget motiverar däremot att utgifterna för totalförsvarsändamål sänks från och med 2002. Riksdagen ansluter sig till den av regeringen föreslagna inriktningen av försvarspolitiken. (Se även 1998/99:UFöU1 .)

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1999-05-11, 1999-05-04, 1999-04-27, 1999-04-20

Treårig försvarsplanering (FöU5)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om försvarspolitiken i den andra säkerhetspolitiska kontrollstationen under perioden 1997-2001. Utskottet delar regeringens bedömning om det för Sverige i grunden positiva säkerhetspolitiska läget. Ett invasionshot syftande till ockupation av Sverige ter sig inte möjligt under de närmaste tio åren, förutsatt att vi har en grundläggande försvarsförmåga. Försvarsplaneringen bör inte som förr bindas till femårsperioder. Utskottet ställer sig därför bakom regeringens förslag att nästa försvarsbeslutsperiod ska vara treårig och omfatta åren 2002-2004. De ekonomiska ramarna för de återstående åren i försvarsbeslutsperioden 1997-2001, som riksdagen tidigare beslutat om, bör ligga fast. Det gynnsamma säkerhetspolitiska läget motiverar däremot att utgifterna för totalförsvarsändamål sänks från och med 2002. Utskottet ansluter sig till den av regeringen föreslagna inriktningen av försvarspolitiken. (Se även 1998/99:UFöU1.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.