Försvarsutskottets betänkande angående uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Försvarsutskottets bet 1972:FöU16

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut