Försvarsutskottets betänkande med anledning av motion om ekonomisk gottgörelse åt Alf Oderstig

Försvarsutskottets bet 1972:FöU11

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut