Försvarsutskottets betänkande med anledning av Kungl. Maj:ts i propositionen 1972:74 framlagda förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1972/73

Försvarsutskottets bet 1972:FöU12

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut